5 години гаранция от PUKY!

PUKY произвежда детски превозни средства с доказано качество, базирано на 65-годишен опит в разработването, конструирането и производството им! Те се проверявани и изпитвани редовно както в собствената лаборатория, така и във външни независими тестови лаборатории, като TUV например, за покриване на необходимите стандарти, но и за още по-високи изисквания от тях!

Имайки това зад гърба си, PUKY предлага 5-годишна гаранция за рамките, вилките и кормилата на превозните средства на марката, закупени след 01.09.2016 г.

Гаранцията не е ограничена индивидуално!

Тя може да бъде прехвърляна от първия собственик към следващ и последващ собственици, може да бъде предявявана от тях към производителя по установен ред в случай на производствен дефект.

За първоначално активиране на гаранцията е необходимо да бъде регистрирате продукта си в 4-седмичен срок от датата на покупката.

Условия на гаранцията:

 • Производителят PUKY дава 5-годишна гаранция на крайните си частни потребители, считана от датата на покупката им, отнасяща се до счупване или деформиране на рамките, кормилата или вилките PUKY, причинени от производствен дефект. Гаранцията изключва и не е валидна за комерсиалните потребители, като детски и увеселителни центрове, детски градини и училища и др.
 • Гаранцията е с обхват в целия свят, за всички превозни средства PUKY.
 • Гаранцията е ограничена до безплатната поправка на дефектната част или безплатната доставка на еквивалентна рамка, вилка или кормило. В гаранцията не се включва монтаж и демонтаж на частите. PUKY има изключителното право да реши дали ще поправи или замени с нови рекламираните части. PUKY си запазва правото да определи възможния цвят на частите при замяна. С изпълнението на посоченото по-горе не се удължава или подновява гаранцията. PUKY придобива собствеността върху всички заменени части.
 • Гаранцията на продукта може да се прехвърля от собственик на собственик. За първоначално активиране на гаранцията е необходимо крайният частен потребител да регистрира превозното средство в срок от 4 седмици след датата на покупка на уеб-сайта на производителя (www.puky.de). След регистрацията си, крайния частен потребител ще получи имейл с гаранционен номер. В случаите на препродажба на превозното средство PUKY, новият собственик, също краен частен потребител, трябва да го регистрира отново с оригиналния гаранционен номер и оригиналния документ за продажба на www.puky.de за да може да се възползва от оставащия период на гаранцията.
 • В рамките на гаранционния период, частния потребител може да предяви рекламацията си чрез предоставяне на гаранционния номер и копие на оригиналния документ за покупка (касова бележка, например) към локалния търговец на PUKY продукти, от който е закупен той. В случаи на невъзможност да се обърне към локалния търговец, крайният потребител може да се обърне директно към производителя PUKY. Транспортните разходи до PUKY за рекламирания продукт са за сметка на частния потребител.
 • Гаранцията не покрива нормалното износване на частите, които подлежат на амортизиране и при правилна употреба. Гаранцията не покрива и повредите от неправилно или неподходящо използване като небрежност (липса на грижи, обслужване и поддръжка), падане, претоварване, прилагане на недопустими външни въздействия и манипулации на компонентите. Гаранцията изключва замяната на директни и косвени щети.
 • Всички законни права на потребителите остават незасегнати. Тази гаранция на PUKY се дава в допълнение към законно установените права на потребителите да получават от търговците стоки без дефекти и не ограничава по никакъв начин законно гарантираните им права.

Често задавани въпроси

 • Кога започва 5-годишната гаранция на PUKY?
 • Гаранцията започва да тече от датата на покупка, съгласно издаденият ви търговски документ или касова бележка.
 • Как да активирам гаранцията на продукта си?
 • Лесно е: активирате гаранцията на продукта си в секцията WARRANTY / Warranty registration на уеб-сайта www.puky.de и скоро след това ще получите имейл с вашия гаранционен номер. Моля, запишете този гаранционен номер върху търговския документ, доказващ покупката ви, което ще ви улесни в случай на необходимост в бъдеще.
 • Ще отпадне ли гаранцията в случай на препродажба на продукта?
 • Не, гаранцията е за продукта и не е ограничена от собственика. След активирането на гаранцията (което трябва да бъде в срок от 4 седмици след датата та покупка) ще получите имейл, съдържащ вашия гаранционен номер. Този номер - заедно с документа, удостоверяващ продажбата - трябва да се предаде на следващия собственик. За да продължи гаранцията, следващия собственик трябва да се регистрира онлайн с името си и гаранционния номер, който е получил.
 • За кои части се отнася гаранцията на PUKY?
 • Гаранцията се отнася до поправка или замяна на дефектни рамки, вилки или кормила. Тя не покрива разходи за труд по разглобяване, сглобяване, монтаж и демонтаж.
 • Кои повреди не се покриват от гаранцията на PUKY?
 • Гаранцията не покрива нормалното износване на частите, които подлежат на амортизиране и при правилна употреба. Гаранцията не покрива и повредите от неправилно сглобяване, неправилно или неподходящо използване като небрежност (липса на грижи, обслужване и поддръжка), падане, претоварване, прилагане на недопустими външни въздействия и манипулации на компонентите, неправилно сервизиране или използване на неоригинални резервни части.