Информация за нас:

„МИСТО-БГ" EООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175190251, със седалище: гр. София, жк "Младост"-1, бл. 3, вх. 5, ап. 74. Търговски офис на дружеството: гр. София, ул. Варна 3. Адрес за пощенска кореспонденция: София 1309, ПК 62. Телефон за връзка: 0884 176 920; e-mail: office@misto-bg.com

Как и защо събираме и използваме лични данни:

За изпълнение на договор

За изпълнението на Вашата поръчка, ние използваме данните Ви за идентификация - Вашите имена, пощенски код, адреси за фактуриране и доставка, имейл адрес и телефонен номер за връзка с Вас. За да бъде извършена физическата доставка на продуктите, ние си партнираме с лицензирани куриерски фирми, на които предоставяме само необходимата за извършването на доставката информация.

За изпълнение на нормативни задължения

Като търговско дружество, регистрирано в Република България, ние спазваме всички закони и разпоредби на законодателството в страната. В тази връзка ние може да предоставим данни, поискани от официални държавни органи (КЗП, КЗЛД, КРС и др.), в изпълнение на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронните съобщения, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и др.

След Ваше съгласие

За да направите поръчка при нас не е необходимо да имате свой профил, но ако желаете може да създадете такъв. Чрез профила си може да получите по-добри и персонализирани услуги от нас. За създаването на профила си е необходимо да предоставите своят имейл адрес за което ще поискаме Вашето съгласие. Също така, когато искате да оставите свой коментар е необходимо да се идентифицирате, за да бъдат информирани пълно и останалите потребители на сайта, за което имаме нужда от Вашето съгласие.

Обработка на анонимизирани данни

За да развиваме и управляваме по-добре нашия сайт ние използваме статистическите услуги на Google Анализ, чрез използването на бисквитки. В този случай, ние споделяме с Google анонимни данни за потребителския трафик и посещенията на отделните страници на нашия сайт.

Какви данни обработваме:

Данни за идентификация

 • Вашите имената
 • Адресите за фактуриране и доставка
 • Вашият имейл адрес
 • Вашият телефонен номер

Други данни

 • анонимни данни за посещенията на уеб-сайта ни, събирани чрез Google Анализ

Обработваме личните Ви данни за идентифициране с цел изпълнение на договор с Вас за доставка на продукти или услуги. Ако не ни предоставите данните си за идентифициране, ние не бихме могли да сключим и изпълним договор с Вас за физическа доставка на наши продукти. Анонимните данни за посещенията в нашия уеб-сайт използваме за подобряване на услугите и цялостното потребителско изживяване, което сайта ни предлага.

Как защитаваме личните данни:

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и нашите клиенти, ние прилагаме организационни и технически мерки, в съответствие с Общия Регламент за Защита на Личните Данни.

За колко време задържаме личните данни:

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица:

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети страни, с основна цел извършването на бърза и качествена доставка на наши продукти и услуги до Вас. За изпълнението на тази цел, в случаите когато не изпълняваме сами доставката на продуктите, ние използваме само лицензирани куриерски фирми, които спазват приетите стандарти за защита на личните данни.

Какви са Вашите права, във връзка с обработването на личните Ви данни:

Право на информация

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да премахнем, да блокираме или да коригираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона
 • да уведомим третите страни, на които са били разкрити личните ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия

Право на възражение

Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни:

 • при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани
 • за целите на директния маркетинг

Право на преносимост

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение, което е приключило

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Актуалност и промени на политиката:

Ние се стремим да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. В тази връзка Ви призоваваме редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни.

Последна актуализация на Политиката за защита на личните данни: 23.04.2018 г.